Mēs novērtējam jūsu privātumu!

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu e-veikala un statistikas datus, kas palīdzēs mums sniegt jums labāko pieredzi mūsu e-veikalā un mājas lapā. Jūs varat uzzināt vairāk mūsu Privātuma politikā. Ja vēlaties, varat veikt izmaiņas un atteikties no analītikas sīkdatņu izmantošanas, taču bez tehniskajām sīkdatnēm mēs nevaram nodrošināt mājaslapas korektu darbību.

Drošības nauda un atgriešana

DROŠĪBAS NAUDA
- Pasūtot 18.9 L vai 11.3 L ūdens pudeles, tukšās pudeles piegādes laikā tiek apmainītas pret pilnām pudelēm.
- Veicot pasūtījumu, lūdzam, ievadīt piegādes brīdī atgriezto tukšo pudeļu skaitu.
- Atgriežot mazāku tukšo pudeļu skaitu nekā pasūtat pilnas pudeles, pasūtījumā automātiski tiks aprēķināta drošības nauda par Taru (7.83€ par 1 pudeli)
Piemēram, ja Pircējs pasūta 2 pilnas ūdens pudeles, bet tukšo Taru neatgriež, tad aprēķinātā drošības nauda būs 7.83€ x 2 pudeles = 15.66€
- Ja Pircējs ir iemaksājis drošības naudu par Taru, tas tiek atgriezts pēc Pircēja pieprasījuma, pēc tam, kad Pircējs ir pilnībā apmaksājis izrakstītos rēķinus par Preci, Taru vai iekārtām un ir atgriezis pudeles un/vai nomas iekārtas.
- Ja Pircējs ir veicis drošības naudas iemaksu, tad var pieprasīt Pārdevējam tās atmaksu pēc tam, kad ir pilnībā apmaksāti rēķini par precēm, pakalpojumiem, iekārtām un tukšā tara ir nodota Pārdevējam.

- Drošības nauda tiek atgriezta 4 (četru) nedēļu laikā, pamatojoties uz Pircēja rakstisku iesniegumu. Iesniegumā ir jānorāda Pircēja bankas konta numuru, uz kuru Pārdevējam atgriezt drošības naudu. Ja Pircējs ir radījis zaudējumus Pārdevējam (Taras, iekārtas nozaudēšna, sabojāšana) vai, ja Pircējam ir parāds, tad drošības nauda tiek novirzīta zaudējumu segšanai vai parāda dzēšanai 

ATGRIEŠANA
- Ja Pircējs ir neapmierināts ar piegādāto preci vai precei ir neatbilstoša kvalitāte, tad Pircējs var tās nodot kurjeram piegādes brīdī.
- Ja Pircējs pamana defektu, neatbilstību, problēmas, kas saistītas ar preču kvalitāti, tikai tad, kad kurjers jau ir devies ceļā, lūdzam par to informēt 24 stundu laikā pēc piegādes, rakstot e-pastu pasutijumi@zakumuiza.lv vai zvanot pa tālruni 67545205.

- Nauda tiks atgriezta uz Pircēja norādīto bankas kontu, no kura veikts pasūtījums 2 - 5 darba dienu laikā.
- Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgās preces piegādes.
- Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
a) preces to rakstura dēļ nevar atgriezt, vai tās ātri bojājas vai patērējamas;
b) tiek piegādāti pārtikas produkti vai citas preces, kas paredzētas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā;
c) preces ir bojātas pēc piegādes;
d) patērētājs ir atvēris preces iepakojumu, kuru nevar atgriezt veselības un higiēnas apsvērumu dēļ;
e) citos likumā paredzētajos gadījumos;

PASŪTĪJUMA ATCELŠANA
- Gadījumā, ja Pircējs vēlas atcelt pasūtījumu, ir jāsazinās ar klientu apklapošanas daļu (darba dienās no plkst. 8:00 - 17:00), zvanot pa tālruni 67545205
- Par pasūtījuma atcelšanu vēlams informēt dienu pirms piegādes

2024 © SIA "Markol" - Visas tiesības aizsargātas